InHelp

Předložení žádosti o finanční podporu do Nadace OKD

V únoru 2013 jsme předložili žádost o finanční podporu v projektu nazvaném: Nejste v tom sami.

Hlavní myšlenkou projektu je zvyšovat hodnotu a kvalitu života osobám se zdravotním postižením tím, že budou pomáhat nemocným a jiným OZP. Právě osoby, které si samy prošly složitou životní situací a zvládly ji, dokáží být vstřícní a lidští a pomoci člověku, který se do podobné situace dostal. Projekt pracuje s hlavní myšlenkou „Zvýším svoji hodnotu a kvalitu tím, že se stanu potřebným a zároveň pomohu někomu, kdo to potřebuje“. Principem je poskytovat aktivizační služby postiženým osobám, postiženou osobou. Vnímáme to jako vhodné skloubení potřebnosti být užitečný a potřeby pomoci. Projekt bude realizovat žadatel, vytvořené materiály budou využívány i po skončení projektu a službu chceme realizovat i po skončení projektu.

Výsledky hodnocení projektů budou známé v květnu 2013.

Aktuality

08/11/2016 - 19:02
Xxx
Created by Samba webdesign